ประเพณีทำขวัญผึ้ง ๑

posted on 08 Jul 2011 00:08 by banpom

 

 

ประวัติตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย1

         เดิมราวก่อน ๗๐๐ปี สมัยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็ราชธานี เรียกว่า ชุมชนเมืองเพชร และช่วงปี

 พ.ศ. ๒๓๒๐ - ๒๓๔๐ แล้วตั้งเป็นชุมชนใหม่ เรียกว่า ชุมชนบ้านดินแดง หรือชุมชน ต.ศรีคีรีมาศ

ซึ่งมีรูปตัวเมืองเกือบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหลวง แนวถนนพระร่วง

เมืองเพชรมีคูเมือง และสภาพภายในเมืองขนาดเล็กสันนิษฐานว่าคงเป็นชุมชนเล็ก ๆ

ที่มีความสำคัญพอสมควร เพราะตั้งอยู่ติดถนนพระร่วงที่เชื่อมระหว่างกำแพงเพชร - สุโขทัย

บ้านท่าดินแดง มาจากคำว่า "ท่า" เป็นท่าข้ามน้ำของนายศรี และบริเวณตรงท่าข้ามน้ำเป็นดินสีแดง

จุดเดียว คือ บริเวณท่าข้ามคลอง บริเวณวัดศรีคีรีสุวรรณาราม

          คำว่า "ศรีคีรีมาศ" มาจากพระราชทานของรัชกาลที่ ๖ สมัยดำรงคำแหน่งสยามราชกุมาร

 พระราชทานให้แก่ชาวบ้านที่เข้าเฝ้าถวายอ้อยควั่น กับข้าวเหนียวกวนน้ำผึ้ง ครั้งเสด็จสำรวจถนนพระร่วง

 ณ ที่พักตระพังมะขาม เพื่อเป็นสิริมงคลอันประเสริฐแก่ท้องที่

 

 

ประวัติความเป็นมาของพิธี

               ประเพณีทำขวัญผึ้งเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวบ้านท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในอดีตมีหน้าที่ต้องส่งส่วยน้ำผึ้งให้กรุงศรีอยุธยา  จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ 

 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงยกเลิกไป2   ด้วยเหตุที่ชาวบ้านตำบลศรีคีรีมาศต้องส่งส่วยน้ำผึ้ง

ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  การที่ต้องหารังผึ้ง น้ำผึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของ

ชาวศรีคีรีมาศมาตลอด ด้วยเหตุที่ ต้องการให้มีผึ้งมาทำรังตามต้นไม้มาก ๆจะได้มีน้ำผึ้งพอเพียง

แก่การส่งส่วย จึงทำให้เกิดประเพณีการทำขวัญผึ้งและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 

 เพิ่งจะมาสูญหายไปประมาณ ๔๐ ปีเศษ

         ดังนั้น ศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านหัวเมืองฝ่ายเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ-

พิษณุโลก โดยดร.ประจักษ์ ฉายแสง3 จึงดำเนินการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนการ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติในสมัยบรรพบุรุษที่เพิ่งสูญหายไปให้ฟื้นคืนมา ก่อนที่จะไม่สามารถ

ศึกษาค้นคว้าความเป็นมาได้อีกต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๖ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓

 และกำหนดจัดในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี

      ตอนท้ายมีการสมมติตีรังผึ้งจากต้นยาง ที่ใช้ประกอบพิธี เป็นการเสร็จสิ้นพิธีการ

ทำขวัญผึ้งโดยสมบูรณ์4

------------------------------------------------------------------------

1 http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=640305

2 ประเพณีทำขวัญผึ้ง. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย.

3http://www.na.mahidol.ac.th/LCProj/Thai-Folksy/PSArticle/PS-1-30/a11.html

4http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/Khunpueng.htm

     

 

 

 

 

ครูท่านหนึ่งไปชมและนำภาพมาให้  จึงเขียนไว้  เผื่อว่าจะเป็นประโยขน์บ้าง

( ชมภาพประเพณีฯ ในครั้งต่อไปครับ )

 

Comment

Comment:

Tweet

ดีจัง..มีแบบนี้ด้วยbig smile Hot! Hot!

#2 By ' I'm E29AZA ' on 2011-07-08 14:32

Hot! Hot! Hot!

ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับ..

big smile big smile big smile